Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Suç, 5237 sayılı TCK’nın 103. Maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Cinsel istismar suçları açısından çocuk kavramı üç ayrı kategoride ele alınmaktadır:

15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı,

15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,

15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir sebebe dayalı olarak cinsel istismarı.

cocuk-cinsel-istismari
cocuk-cinsel-istismari

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunun Temel Şekli: Basit cinsel istismar suçu, çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şekli olup çocuğun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart değildir.

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu: Sarkıntılık, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun daha az ceza gerektiren en hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da diğer tüm cinsel istismar suçlarında olduğu gibi mağdur çocuğun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Bedensel temas olmadan cinsel amaçla işlenen diğer fiiller çocuğun cinsel tacizi suçu olarak nitelenir. Örneğin, mağdur çocuğa cinsel amaçla “bacaklarına dokunayım mı” demek cinsel taciz, herhangi bir şekilde dokunmak ise sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir.

Sarkıntılık; failin mağdur çocuğa yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını ifade eder. Örneğin, çocuğa cinsel amaçla dokunmak, bir kere öpmek vb. gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu olarak kabul edilir.

Basit cinsel istismar suçunun temel şekli ile daha az cezayı gerektiren sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu arasındaki temel fark; sarkıntılık fiilinin kesik ve ani bir eylemle mağdur çocuğun bedenine temas edilmesiyle, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun temel şeklinin ise çocuğa karşı cinsel sömürü düzeyine varacak şekilde birbirini takip eden birden fazla davranış icra edilmesiyle oluşmasıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; 15 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından mağdurun fiile rıza göstermesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü, kanun “15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını tamamlamamış” olan çocuklara karşı rızalarıyla işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu kapsamına almamış ve bu kategorideki çocukların rızalarına önem vermişken, “15 yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışı rızaları olsa bile çocukların cinsel istismarı suçu olarak kabul etmiştir. Çocuğun rızası hukuken üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez. Bu nedenle, 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismara rıza göstermesi failin cezalandırılmasını engellemez.

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası TCK 103

Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun cezası şu şekildedir:

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sarkıntılık suretiyle, yani cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3
yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Cinsel istismar suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlar değildir. Suçun; basit cinsel istismar, sarkıntılık veya nitelikli cinsel istismar suçu olması fark etmez, cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunun faili de yaşı küçük çocuk ise, suç şikayete bağlı suçlardandır. Mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılmaz. Mağdurun velisi veya vasisi, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Şikayetten vazgeçme ise ceza davasının düşme nedenidir. Şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında mümkündür. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz. Ceza davasının açıldığı aşama olan kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde mahkeme davanın düşmesi kararı verir.

Yukarıdaki durum dışındaki tüm cinsel istismarı suçları savcılık tarafından resen takip edilir. Bu suçlar şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Çocukların cinsel istismar suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

122 hakkında “Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları” görüş

 1. Geri bildirim: blue pill from canada
 2. Geri bildirim: stromectol and head lice
 3. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 4. Geri bildirim: viagra 100mg
 5. Geri bildirim: order viagra online
 6. Geri bildirim: generic viagra
 7. Geri bildirim: ivermectin 9 mg
 8. Geri bildirim: canadian generic viagra
 9. Geri bildirim: ed treatment drugs
 10. Geri bildirim: ed dysfunction treatment
 11. Geri bildirim: buy cialis
 12. Geri bildirim: stromectol and benadryl
 13. Geri bildirim: cialis tadalafil tablets
 14. Geri bildirim: cialis website
 15. Geri bildirim: lowest price cialis
 16. Geri bildirim: viagra cheap
 17. Geri bildirim: viagra buy durban
 18. Geri bildirim: sildenafil viagra
 19. Geri bildirim: about deltasone
 20. Geri bildirim: buy generic viagra
 21. Geri bildirim: buy viagra visa electron
 22. Geri bildirim: https://gtrviagraok.com
 23. Geri bildirim: viagra 100mg tabs
 24. Geri bildirim: tadalafil online pharmacy
 25. Geri bildirim: viagra online usa
 26. Geri bildirim: buy clomid 50mg
 27. Geri bildirim: cialis 2.5 mg tablet
 28. Geri bildirim: ivermect teva 875 mg
 29. Geri bildirim: viagra professional
 30. Geri bildirim: buy cheap doxycycline
 31. Geri bildirim: sildenafil 2 mg cost
 32. Geri bildirim: buy sildenafil mexico
 33. Geri bildirim: stromectol dose
 34. Geri bildirim: cialis singapore buy
 35. Geri bildirim: cialis daily cheap
 36. Geri bildirim: online viagra australia
 37. Geri bildirim: best viagra
 38. Geri bildirim: viagra for women and men
 39. Geri bildirim: viagra alternative pill
 40. Geri bildirim: generic makers of viagra
 41. Geri bildirim: cialis superactive
 42. Geri bildirim: viagra buy south africa
 43. Geri bildirim: buy cialis pills
 44. Geri bildirim: cheap medication
 45. Geri bildirim: sildenafil 100mg
 46. Geri bildirim: buy viagra rome
 47. Geri bildirim: viagra sale
 48. Geri bildirim: buy viagra edinburgh
 49. Geri bildirim: alternatives to tamoxifen
 50. Geri bildirim: tamoxifen vs clomid
 51. Geri bildirim: ivermectin stromectol
 52. Geri bildirim: prednisone 5mg cost
 53. Geri bildirim: purchase oral ivermectin
 54. Geri bildirim: ed prescription drugs
 55. Geri bildirim: stromectol for lice
 56. Geri bildirim: oral ivermectin
 57. Geri bildirim: viagra alternatives
 58. Geri bildirim: buy viagra korea
 59. Geri bildirim: viagra men
 60. Geri bildirim: viagra medication
 61. Geri bildirim: prednisone in uk
 62. Geri bildirim: prednisone price canada
 63. Geri bildirim: viagra users group
 64. Geri bildirim: viagra connect walmart
 65. Geri bildirim: viagra pfizer
 66. Geri bildirim: stromectol 3mg cost
 67. Geri bildirim: natural viagra recipe
 68. Geri bildirim: casino virtual en chile
 69. Geri bildirim: buy viagra professional
 70. Geri bildirim: cheap viagra prescription
 71. Geri bildirim: generic viagra 100mg
 72. Geri bildirim: taking viagra
 73. Geri bildirim: cialis generic tadalafil
 74. Geri bildirim: buy viagra cheap
 75. Geri bildirim: cialis daily uk
 76. Geri bildirim: tadalafil generic coupon
 77. Geri bildirim: sildenafil pronunciation
 78. Geri bildirim: viagra danger myths
 79. Geri bildirim: valtrex tablets online
 80. Geri bildirim: valtrex price in canada
 81. Geri bildirim: viagra tablet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir