Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Suç, 5237 sayılı TCK’nın 103. Maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Cinsel istismar suçları açısından çocuk kavramı üç ayrı kategoride ele alınmaktadır:

15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı,

15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,

15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir sebebe dayalı olarak cinsel istismarı.

cocuk-cinsel-istismari
cocuk-cinsel-istismari

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunun Temel Şekli: Basit cinsel istismar suçu, çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şekli olup çocuğun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart değildir.

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu: Sarkıntılık, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun daha az ceza gerektiren en hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da diğer tüm cinsel istismar suçlarında olduğu gibi mağdur çocuğun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Bedensel temas olmadan cinsel amaçla işlenen diğer fiiller çocuğun cinsel tacizi suçu olarak nitelenir. Örneğin, mağdur çocuğa cinsel amaçla “bacaklarına dokunayım mı” demek cinsel taciz, herhangi bir şekilde dokunmak ise sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir.

Sarkıntılık; failin mağdur çocuğa yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını ifade eder. Örneğin, çocuğa cinsel amaçla dokunmak, bir kere öpmek vb. gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu olarak kabul edilir.

Basit cinsel istismar suçunun temel şekli ile daha az cezayı gerektiren sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu arasındaki temel fark; sarkıntılık fiilinin kesik ve ani bir eylemle mağdur çocuğun bedenine temas edilmesiyle, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun temel şeklinin ise çocuğa karşı cinsel sömürü düzeyine varacak şekilde birbirini takip eden birden fazla davranış icra edilmesiyle oluşmasıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; 15 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından mağdurun fiile rıza göstermesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü, kanun “15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını tamamlamamış” olan çocuklara karşı rızalarıyla işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu kapsamına almamış ve bu kategorideki çocukların rızalarına önem vermişken, “15 yaşını tamamlamamış” çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışı rızaları olsa bile çocukların cinsel istismarı suçu olarak kabul etmiştir. Çocuğun rızası hukuken üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez. Bu nedenle, 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismara rıza göstermesi failin cezalandırılmasını engellemez.

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası TCK 103

Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun cezası şu şekildedir:

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sarkıntılık suretiyle, yani cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3
yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Cinsel istismar suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlar değildir. Suçun; basit cinsel istismar, sarkıntılık veya nitelikli cinsel istismar suçu olması fark etmez, cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunun faili de yaşı küçük çocuk ise, suç şikayete bağlı suçlardandır. Mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılmaz. Mağdurun velisi veya vasisi, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Şikayetten vazgeçme ise ceza davasının düşme nedenidir. Şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında mümkündür. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz. Ceza davasının açıldığı aşama olan kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde mahkeme davanın düşmesi kararı verir.

Yukarıdaki durum dışındaki tüm cinsel istismarı suçları savcılık tarafından resen takip edilir. Bu suçlar şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Çocukların cinsel istismar suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

476 hakkında “Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları” görüş

 1. Geri bildirim: blue pill from canada
 2. Geri bildirim: stromectol and head lice
 3. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 4. Geri bildirim: viagra 100mg
 5. Geri bildirim: order viagra online
 6. Geri bildirim: generic viagra
 7. Geri bildirim: ivermectin 9 mg
 8. Geri bildirim: canadian generic viagra
 9. Geri bildirim: ed treatment drugs
 10. Geri bildirim: ed dysfunction treatment
 11. Geri bildirim: buy cialis
 12. Geri bildirim: stromectol and benadryl
 13. Geri bildirim: cialis tadalafil tablets
 14. Geri bildirim: cialis website
 15. Geri bildirim: lowest price cialis
 16. Geri bildirim: viagra cheap
 17. Geri bildirim: viagra buy durban
 18. Geri bildirim: sildenafil viagra
 19. Geri bildirim: about deltasone
 20. Geri bildirim: buy generic viagra
 21. Geri bildirim: buy viagra visa electron
 22. Geri bildirim: https://gtrviagraok.com
 23. Geri bildirim: viagra 100mg tabs
 24. Geri bildirim: tadalafil online pharmacy
 25. Geri bildirim: viagra online usa
 26. Geri bildirim: buy clomid 50mg
 27. Geri bildirim: cialis 2.5 mg tablet
 28. Geri bildirim: ivermect teva 875 mg
 29. Geri bildirim: viagra professional
 30. Geri bildirim: buy cheap doxycycline
 31. Geri bildirim: sildenafil 2 mg cost
 32. Geri bildirim: buy sildenafil mexico
 33. Geri bildirim: stromectol dose
 34. Geri bildirim: cialis singapore buy
 35. Geri bildirim: cialis daily cheap
 36. Geri bildirim: online viagra australia
 37. Geri bildirim: best viagra
 38. Geri bildirim: viagra for women and men
 39. Geri bildirim: viagra alternative pill
 40. Geri bildirim: generic makers of viagra
 41. Geri bildirim: cialis superactive
 42. Geri bildirim: viagra buy south africa
 43. Geri bildirim: buy cialis pills
 44. Geri bildirim: cheap medication
 45. Geri bildirim: sildenafil 100mg
 46. Geri bildirim: buy viagra rome
 47. Geri bildirim: viagra sale
 48. Geri bildirim: buy viagra edinburgh
 49. Geri bildirim: alternatives to tamoxifen
 50. Geri bildirim: tamoxifen vs clomid
 51. Geri bildirim: ivermectin stromectol
 52. Geri bildirim: prednisone 5mg cost
 53. Geri bildirim: purchase oral ivermectin
 54. Geri bildirim: ed prescription drugs
 55. Geri bildirim: stromectol for lice
 56. Geri bildirim: oral ivermectin
 57. Geri bildirim: viagra alternatives
 58. Geri bildirim: buy viagra korea
 59. Geri bildirim: viagra men
 60. Geri bildirim: viagra medication
 61. Geri bildirim: prednisone in uk
 62. Geri bildirim: prednisone price canada
 63. Geri bildirim: viagra users group
 64. Geri bildirim: viagra connect walmart
 65. Geri bildirim: viagra pfizer
 66. Geri bildirim: stromectol 3mg cost
 67. Geri bildirim: natural viagra recipe
 68. Geri bildirim: casino virtual en chile
 69. Geri bildirim: buy viagra professional
 70. Geri bildirim: cheap viagra prescription
 71. Geri bildirim: generic viagra 100mg
 72. Geri bildirim: taking viagra
 73. Geri bildirim: cialis generic tadalafil
 74. Geri bildirim: buy viagra cheap
 75. Geri bildirim: cialis daily uk
 76. Geri bildirim: tadalafil generic coupon
 77. Geri bildirim: sildenafil pronunciation
 78. Geri bildirim: viagra danger myths
 79. Geri bildirim: valtrex tablets online
 80. Geri bildirim: valtrex price in canada
 81. Geri bildirim: viagra tablet
 82. Geri bildirim: over the counter viagra
 83. Geri bildirim: viagra amazon
 84. Geri bildirim: cheap generic ed pills
 85. Geri bildirim: cialis dosage frequency
 86. Geri bildirim: standard dose of cialis
 87. Geri bildirim: buy viagra
 88. Geri bildirim: generic for viagra
 89. Geri bildirim: viagra usa
 90. Geri bildirim: cialis 5 mg dose
 91. Geri bildirim: ivermectin 8 mg
 92. Geri bildirim: generic viagra 25mg
 93. Geri bildirim: buy ivermectin nz
 94. Geri bildirim: ivermectin 1 cream
 95. Geri bildirim: stromectol order online
 96. Geri bildirim: cialis 10mg india
 97. Geri bildirim: ed pills that work
 98. Geri bildirim: viagra 100
 99. Geri bildirim: sildenafil pills review
 100. Geri bildirim: viagra 25 mg tablets
 101. Geri bildirim: tadalafilo
 102. Geri bildirim: generic cialis pills e20
 103. Geri bildirim: 5mg cialis cost
 104. Geri bildirim: ivermectin topical
 105. Geri bildirim: sildenafil otc
 106. Geri bildirim: stromectol price in india
 107. Geri bildirim: ivermectin online
 108. Geri bildirim: Starlix
 109. Geri bildirim: online pharmacy usa
 110. Geri bildirim: viagra 100mg cost
 111. Geri bildirim: meloxicam dose for birds
 112. Geri bildirim: Kamagra Polo
 113. Geri bildirim: stromectol tab 3mg
 114. Geri bildirim: stromectol prices
 115. Geri bildirim: tadalafil walmart
 116. Geri bildirim: viagra online usa cheap
 117. Geri bildirim: viagra buy
 118. Geri bildirim: ivermectin from india
 119. Geri bildirim: generic stromectol
 120. Geri bildirim: inhaler albuterol
 121. Geri bildirim: prescription online
 122. Geri bildirim: ivermectin at cvs
 123. Geri bildirim: i-mask
 124. Geri bildirim: ivermectin study nih
 125. Geri bildirim: ivermectin 80 mg
 126. Geri bildirim: drugs online
 127. Geri bildirim: ivermectin uk
 128. Geri bildirim: ivermectin 8000
 129. Geri bildirim: buy ivermectin
 130. Geri bildirim: ivermectin 0.5
 131. Geri bildirim: ivermectin 2%
 132. Geri bildirim: stromectol tablets
 133. Geri bildirim: very cheap viagra
 134. Geri bildirim: ivermectin tablets
 135. Geri bildirim: purchase ivermectin
 136. Geri bildirim: ivermectin generic
 137. Geri bildirim: ivermectin uk
 138. Geri bildirim: stromectol walgreens
 139. Geri bildirim: purchase ivermectin
 140. Geri bildirim: ignition casino login
 141. Geri bildirim: ivermectin 80 mg
 142. Geri bildirim: ivermectin cost
 143. Geri bildirim: buy viagra canada online
 144. Geri bildirim: tadalafil generic usa
 145. Geri bildirim: sildenafil viagra
 146. Geri bildirim: cialis without doctor
 147. Geri bildirim: stromectol pill
 148. Geri bildirim: cialis side effects
 149. Geri bildirim: how much does cialis cost
 150. Geri bildirim: zithromax 500mg price
 151. Geri bildirim: any otc pills like viagra
 152. Geri bildirim: generic tadalafil online
 153. Geri bildirim: how to get ivermectin
 154. Geri bildirim: cialis price
 155. Geri bildirim: cialis price walmart
 156. Geri bildirim: tadalafil generic cost
 157. Geri bildirim: buy prednisone for pets
 158. Geri bildirim: prednisone 20mg
 159. Geri bildirim: covid tablet
 160. Geri bildirim: 2contract
 161. Geri bildirim: buy molnupiravir online
 162. Geri bildirim: maxim peptide tadalafil
 163. Geri bildirim: was ist viagra
 164. Geri bildirim: cialis australia
 165. Geri bildirim: tadalafil brand names
 166. Geri bildirim: ivermectin in australia
 167. Geri bildirim: steroid side effects
 168. Geri bildirim: viagra boys
 169. Geri bildirim: buy generic cialis online
 170. Geri bildirim: ivermectin cream cost
 171. Geri bildirim: cialis 20mg online
 172. Geri bildirim: ivermectin bnf
 173. Geri bildirim: online casino gambling
 174. Geri bildirim: buy online
 175. Geri bildirim: cialis price
 176. Geri bildirim: sildenafil medication
 177. Geri bildirim: cialis goodrx
 178. Geri bildirim: flagyl tetracycline
 179. Geri bildirim: cefdinir cost
 180. Geri bildirim: ciprofloxacin gas
 181. Geri bildirim: stromectol uk buy
 182. Geri bildirim: stromectol ingredients
 183. Geri bildirim: 20 milligram cialis
 184. Geri bildirim: ivermectin cream 5%
 185. Geri bildirim: where to buy clomid
 186. Geri bildirim: ivermectin 3mg
 187. Geri bildirim: online doxycycline
 188. Geri bildirim: sinusitis augmentin
 189. Geri bildirim: buy ivermectin in canada
 190. Geri bildirim: noroxin
 191. Geri bildirim: bactrim dosing
 192. Geri bildirim: azithromycin treatments
 193. Geri bildirim: azithromycin dosage
 194. Geri bildirim: flagyl medications
 195. Geri bildirim: buy ivermectin stromectol
 196. Geri bildirim: celecoxib with excedrin
 197. Geri bildirim: lasix india
 198. Geri bildirim: lasix drug brand name
 199. Geri bildirim: how to get ivermectin
 200. Geri bildirim: ivermectin asthma
 201. Geri bildirim: ivermectin pills for sale
 202. Geri bildirim: ivermectin dengue
 203. Geri bildirim: how much is ivermectin
 204. Geri bildirim: price of ivermectin
 205. Geri bildirim: luckylands
 206. Geri bildirim: ivermectin 5
 207. Geri bildirim: ivermectin uk buy
 208. Geri bildirim: ivermectin rezeptfrei
 209. Geri bildirim: clomid 100mg buy online
 210. Geri bildirim: cialis at walmart
 211. Geri bildirim: clomid fertility
 212. Geri bildirim: HomePage
 213. Geri bildirim: ivermectin australia
 214. Geri bildirim: ivermectin 12 mg
 215. Geri bildirim: cialis otc
 216. Geri bildirim: ivermectin buy nz
 217. Geri bildirim: cialis 20mg
 218. Geri bildirim: otc tadalafil
 219. Geri bildirim: ivermectin goat dosage
 220. Geri bildirim: viagra amazon
 221. Geri bildirim: ivermectin 3mg for lice
 222. Geri bildirim: psy-
 223. Geri bildirim: buy ivermectin nz
 224. Geri bildirim: projectio
 225. Geri bildirim: moskva psiholog online
 226. Geri bildirim: psy online
 227. Geri bildirim: uels ukrain
 228. Geri bildirim: ivermectin lice
 229. Geri bildirim: DPTPtNqS
 230. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 231. Geri bildirim: D6tuzANh
 232. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 233. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 234. Geri bildirim: russianmanagement.com
 235. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 236. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 237. Geri bildirim: 3NOZC44
 238. Geri bildirim: 01211
 239. Greetings! Very helpful advice in this article! Thank you very much for sharing! Follow UFABET, the most convenient access platform on a single mobile phone.

 240. Geri bildirim: sildenafil medication?
 241. Geri bildirim: www tadalafil 20mg
 242. I really like what you have to offer. SLOTXOXO, a betting website, deposit and withdraw Auto, it takes no more than 10 seconds, the administrator takes care of it 24 hours a day.

 243. Geri bildirim: Political Theory
 244. Geri bildirim: priligy online
 245. Geri bildirim: vicodin prices pharmacy
 246. Geri bildirim: cialis 10mg tablets
 247. Geri bildirim: cialis reddit
 248. Geri bildirim: albuterol hfa inhaler
 249. Geri bildirim: mexico viagra pills
 250. Geri bildirim: metformin gebelik
 251. Geri bildirim: fluoxetine seizures
 252. Geri bildirim: cheap sex cams
 253. Geri bildirim: generic amoxicillin
 254. Geri bildirim: flagyl cleocin
 255. Geri bildirim: buy amoxicillin online
 256. Geri bildirim: buy testosterone gel
 257. Geri bildirim: buy kamagra pills online
 258. Geri bildirim: 1 androgel
 259. Geri bildirim: tadalafil 10mg
 260. Geri bildirim: dapoxetine web md
 261. Geri bildirim: tadalista 60
 262. Geri bildirim: vilitra 10mg
 263. Geri bildirim: 25 mg viagra price
 264. Geri bildirim: vilitra 60 mg kaufen
 265. Geri bildirim: vilitra 40
 266. Geri bildirim: proair respiclick coupon
 267. Geri bildirim: cenforce
 268. Geri bildirim: revatio
 269. Geri bildirim: antibiotics cephalexin
 270. Geri bildirim: bactrim dosing pediatric
 271. Geri bildirim: 늑대닷컴
 272. Geri bildirim: Slot Online Terbaru
 273. Geri bildirim: Skincare for sun damage
 274. Geri bildirim: east wind spa and hotel
 275. Geri bildirim: Anonim
 276. Geri bildirim: Zithromax suspension
 277. Geri bildirim: vidalista 20 mg
 278. Geri bildirim: neurontin 400 mg overdose
 279. Geri bildirim: adderall and contrave
 280. Geri bildirim: amitriptyline 20 mg
 281. Geri bildirim: allopurinol brand name
 282. Geri bildirim: Nangs delivery sydney
 283. Geri bildirim: celexa alcohol
 284. Geri bildirim: talk to people online
 285. Geri bildirim: fildena forum
 286. Geri bildirim: vidalista 20 wikipedia
 287. Geri bildirim: tadalafil 20mg tablets
 288. Geri bildirim: ventolin inhaler
 289. Geri bildirim: levitra precio
 290. Geri bildirim: vidalista 20 vs viagra
 291. Geri bildirim: Cenforce usa
 292. Geri bildirim: buy sildenafil sale
 293. Geri bildirim: hydroxyquine
 294. Geri bildirim: clomid for men
 295. Geri bildirim: when to take remeron
 296. Geri bildirim: minneapolis jobs
 297. Geri bildirim: seattle job search
 298. Geri bildirim: buenosaires jobs
 299. Geri bildirim: clomid 50mg
 300. Geri bildirim: clomiphene 50mg for men
 301. Geri bildirim: priligy medicine
 302. Geri bildirim: how to buy priligy
 303. Geri bildirim: kamagra gel
 304. Geri bildirim: vidalista 20 fake
 305. Geri bildirim: vidalista 40
 306. Geri bildirim: vidalista 10
 307. Geri bildirim: advair diskus 250/50
 308. Geri bildirim: cialis online pills
 309. Geri bildirim: ordering levitra online
 310. Geri bildirim: Cenforce 100
 311. Geri bildirim: sildenafil 100mg uk
 312. Geri bildirim: buy ivermectin stromectol
 313. Geri bildirim: kamagra sildenafil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir